درباره ما بیشتر بدانید

چرا توسعه هوش ربات آیهان ؟

شرکت توسعه هوش ربات آیهان با حضور جمعی از نخبگان مهارتی کشور

۱۱ سال سابقه درخشان پژوهشی
کسب دستاوردهای مختلف علمی

کسب افتخارات متعدد در جشنواره اختراعات
ثبت ۱۸ اختراع و ارائه بیش از ۵۰ ایده و طرح فناورانه در جشنواره

تیم مهندسی ما