تیم مهندسی آیهان فعالیت خود را از سال ۸۷ در زمینه طراحی مدارات الکترونیک، طراحی ربات های صنعتی و هوش مصنوعی آغاز کرده است.
این مجموعه در سال ۹۷ بطور رسمی با حضور جمعی از نخبگان استان آذربایجان غربی با عنوان تجاری توسعه هوش ربات آیهان به ثبت سازمان ثبت شرکت ها رسیده است.
هدف ما در این مجموعه جذب نخبگان مهارتی به منظور اجرای پروژه های متعدد مهندسی و افزایش توانمندی استان در زمینه نخبه پروری و کسب عناوین مختلف پژوهشی برای استان آذربایجان غربی می باشد.
که در این راستا موفق به دریافت افتخارات متعدد کشوری در المپیاد ملی مهارت، جشنواره اختراعات و مسابقات رباتیک شده ایم.