سوابق پژوهشی

مرور رزومه کاری تیم مهندسی ما


گزیده سوابق پژوهشی مهندس امید عزیزی:

۱-عضو بنیاد ملی نخبگان کشوری از ۱۳۹۶ تاکنون
۲-عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ۱۳۹۴ تاکنون
۳-رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه هوش ربات آیهان ۹۷ تاکنون
۴-مدیرعامل شرکت لورا طب مهام از ۱۳۹۷ تاکنون
۵-مدرس علوم الکترونیک و رباتیک فرهنگسرای خانه جوان ارومیه ۱۳۹۹
۶-طراح الکترونیک مسابقات المپیاد ملی مهارت-سازمان فنی و حرفه ای استان ۱۳۹۶
۷-سرپرست تیم رباتیک پادگان تیپ ۴۱ متحرک هجومی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷
۸-تکنسین و طراح مدارات الکترونیک پادگان ۰۳ عجبشیر ۱۳۹۶
۹-مدرس علوم الکترونیک و رباتیک آموزشگاه راما الکترونیک۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
۱۰-مدیر پروژه ربات بذرپاش مرکز رشد جهاد دانشگاهی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
۱۱-هسته فناور مرکز رشد دانشگاه ارومیه ۱۳۹۷
۱۲-عضو تیم worldskills رشته ساخت و تولید-سازمان فنی حرفه ای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷
۱۳-سرپرست تیم ربات آتش نشان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ۱۳۹۴
۱۴-عضو تیم worldskills رشته رباتیک-سازمان فنی حرفه ای ۱۳۹۳
۱۵-مدرس علوم رباتیک-سازمان فنی حرفه ای ۱۳۹۳

گزیده سوابق علمی مهندس امید عزیزی:

۱-راهیابی به اردوی مسابقات المپیاد جهانی کشور روسیه ۲۰۱۹
۲-مدال برنز المپیاد ساخت و تولید مرحله کشوری ۱۳۹۷
۳-رتبه اول المپیاد ساخت و تولید استان آذربایجان غربی ۱۳۹۶
۴-ایده پرداز برتر استان آذربایجان غربی ۱۳۹۷
۵-رتبه پنجم مسابقات رباتیک لیگ ربات های نمایشی ۱۳۹۶
۶-طراح الکترونیک مسابقات المپیاد ملی مهارت-سازمان فنی و حرفه ای آذربایجان غربی ۱۳۹۶
۷-رتبه سوم جشنواره ایده و طرح فناورانه ۱۳۹۶
۸-مبتکر و پژوهشگر برتر پادگان تیپ ۴۱ متحرک هجومی۱۳۹۶
۹-سرباز و جوان نمونه عجبشیر ۱۳۹۶
۱۰-پژوهشگر برتر پادگان ۰۳ عجب شیر ۱۳۹۶
۱۱-دانشجوی برتر گروه برق-الکترونیک دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد ارومیه ۱۳۹۴
۱۲-رتبه پنجم مسابقات رباتیک لیگ امدادگر واقعی دانشگاه امیرکبیر ۱۳۹۴
۱۳-رتبه هشتم مسابقات رباتیک لیگ آتش نشان دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۴
۱۴-برگزیده کشوری پانزدهمین دوره مسابقات المپیاد رباتیک ۱۳۹۳
۱۵-رتبه اول المپیاد رباتیک استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳
۱۶-برگزیده استانی المپیاد علمی الکترونیک ۱۳۸۹