۳۶ پایگاه اطلاعاتی برای جستجوی اختراعات ثبت شده

یک از اصلی ترین مراحل ثبت اختراع، جستجوی اختراع جدید در پایگاه های اطلاعاتی اختراعات کشورهای مختلف دنیا به منظور اطمینان از تازگی اختراع جدید و عدم مشابهت آن با اختراعات ثبت شده می باشد.برای این منظور ما ۳۶ پایگاه اطلاعاتی معتبر ثبت اختراعات جهان را لیست کرده ایم تا…

۱۴ مرحله تا دریافت سند ثبت اختراع

پروسه ثبت اختراع یک پروسه نسبتا طولانی می باشد که از زمان اختراع جدید شروع و تا زمان دریافت سند و گواهی ثبت اختراع پایان می یابد.ما در اینجا کلیات مراحل کار ثبت اختراع رو در قالب ۱۴ مرحله به شما توضیح می دهیم: ۱-اختراع جدیددراین مرحله شما با توجه…

۷ مرحله اصلی ثبت اختراع

برای به دست آوردن حقوق ثبت اختراع ، باید به ترتیب مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- روی اختراع خود مطالعه کنید و کل مراحل را مستند کنید.در مرحله اول باید تحقیقات و مطالعات اولیه خود را انجام دهید و کلیات کار را شامل نقشه ها، نمودارها و ایده های…

چگونه اختراع ما رد نشود ؟

اختراع شما می تواند به دلایل عدم داشتن تازگی و نوآوری در سطح دنیا، نداشتن گام ابتکاری و نداشتن کاربرد صنعتی و قابلیت تجاری سازی رد شود.اما نگران نباشید !ما در اینجا به شما آموزش می دهیم ضریب رد شدن پرونده ثبت اختراع خود را به نزدیک صفر برسانید.برای این…